15$ off on first order

Giảm 15$ đơn hàng đầu tiên

Đăng ký ngay để nhận giảm giá đơn hàng đầu tiên!

Hãy đăng ký email và nhận mã giảm giá đơn hàng đầu tiên!

  • Áp dụng tại cửa hàng trực tuyến leatherciti.com
  • Giảm 15$ đơn hàng đầu tiên
  • Giá trị đơn hàng tối thiểu $100.00
  • Dành cho Khách hàng chưa mua sắm
  • Sử dụng tối đa 1 lần/khách hàng
  • Không thể áp dụng đồng thời các khuyến mãi khác
  • Bắt đầu hiệu lực từ 18 tháng 7 (GMT+7)

Lưu ý: Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email chứa mã giảm giá để áp dụng khi thanh toán.

Quay lại blog