May đo trực tiếp

in-person tailoring

Nếu bạn không chắc chắn về đơn hàng của mình, hãy đăt ngay một buổi may đo trực tiếp để gặp gỡ nhân viên của chúng tôi, tham khảo hàng mẫu và lấy số đo chuẩn.

Khu vực áp dụng: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; theo lịch hẹn

Cách thức đặt lịch:

✅ Đặt lịch chủ động qua Facebook page services
✅ Nhắn tin qua Messenger
✅ Liên hệ qua email hi@leatherciti.com