Bảng size - Phụ kiện

Đai tay

Size Bắp tay
S 28–31
M 31–34
L 34–37
XL 37–40
XXL 40–43

Đai ngực

Size Ngực
S 84–90
M 90–100
L 100–110
XL 110–120
XXL 120–130

Đai cổ tay

Size Cổ tay
XS 15–17
S 17–19
M 19–21
L 21–23
XL 23–25
XXL 25–27

Găng tay

Size Ngón giữa Bàn tay
S 8.1 19–20.5
M 8.5 20.5–22
L 8.7 22–23.5

Đai tay

Size Bắp tay
S 11–12.2
M 12.2–13.4
L 13.4–14.6
XL 14.6–15.7
XXL 15.7–16.9

Đai ngực

Size Ngực
S 33–36
M 36–40
L 40–44
XL 44–48
XXL 48–52

Đai cổ tay

Size Cổ tay
XS 5.9–6.7
S 6.7–7.5
M 7.5–8.3
L 8.3–9.1
XL 9.1–9.8
XXL 9.8–10.6

Găng tay

Size Ngón giữa Bàn tay
S 3.19 7.5–8.1
M 3.35 8.1–8.7
L 3.43 8.7–9.3